GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Cultural Sciences / Institutionen för kulturvetenskaper >
Kandidatuppsatser >

The Sound of Drums - Trumsoundets förändring över tre decennier


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29079

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29079_4.pdf290KbAdobe PDF
View/Open
Title: The Sound of Drums - Trumsoundets förändring över tre decennier
Authors: Winerö, Fredrik
Issue Date: 11-Apr-2012
Degree: Student essay
Abstract: Denna uppsats undersöker hur trumsoundet förändrades inom produktionen av pop- och rockmusik från 60-tal till 80-tal och sambandet med förändringar i inspelningsteknik. Uppsatsen syftar även till att tydliggöra hur dagens diskurs om sound har växt fram och hur sound har blivit ett estetiskt verktyg och en konsumtionsvara. Metoden som har använts är lyssningsbaserad analys och jämförelser av inspelningar från respektive decennium, samt att resonemang och resultat i uppsatsen har återknutits... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29079
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011