GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Cultural Sciences / Institutionen för kulturvetenskaper >
Kandidatuppsatser >

Vi vill lira nu!!! Musiken som estetiskt mål och kreativt medel i högstadiets musikundervisning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29078

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29078_1.pdf497KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vi vill lira nu!!! Musiken som estetiskt mål och kreativt medel i högstadiets musikundervisning
Authors: Stensgård, Peter
Issue Date: 11-Apr-2012
Degree: Student essay
Abstract: Den här uppsatsens övergripande syfte är att undersöka huruvida högstadiets musikundervisning i första hand siktar mot utveckling genom musik –det vill säga elevernas egna skapande och upplevelse av musik, dess historiska och sociala sammanhang –eller i varierande utsträckning fostran till musik som ett estetiskt objekt. Metoderna jag använde var deltagande observationer i två högstadieklasser respektive intervjuer med deras respektive musiklärare efter det andra observationstillfället, vil... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29078
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011