GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
UGU-samling >
UGU-rapporter >

Insamling av enkätuppgifter från föräldrar till elever i grundskolans årskurs 6 våren 2011 för UGU-projektets nionde kohort (födda 1998) - urval, genomförande och instrumentegenskaper


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29035

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Insamling av enkätuppgifter från föräldrar till elever i grundskolans årskurs 6 våren 2011 för UGU-projektets nionde kohort (födda 1998) - urval, genomförande och instrumentegenskaper
Authors: Nielsen, Bo
Svensson, Allan
Issue Date: Apr-2012
Publication type: report
Publisher: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Series/Report no.: UGU-rapporter
3
Keywords: UGU
ISBN: 978-91-86857-04-2
URI: http://hdl.handle.net/2077/29035
Appears in Collections:UGU-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011