GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Ägarskiften i småföretag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29019

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29019_1.pdf681KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ägarskiften i småföretag
Authors: Kärrman, Annlie
De Almeida Duarte, Lovisa
Issue Date: 29-Mar-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Management & Organisation
12:10
Abstract: Generationsskifte i småföretag är ett aktuellt samhällsproblem som bland annat beskrivs i två rapporter från Företagarna (Företagarna, 2005, 2009). I rapporten från 2005 framkom det att man räknar med att en tredjedel av alla planerade ägarskiften kommer att misslyckas, dels på grund av bristande planering. Detta är en av de vanligaste anledningarna till att företag går i konkurs. En konkurs drabbar inte bara företagsledaren utan givetvis även dess anställda. Mot bakgrund av att en majoritet av ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29019
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011