GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Ledarskapets påverkan på kreativitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29013

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29013_1.pdf614KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ledarskapets påverkan på kreativitet
Authors: Hakl, Andreas
Larsson, Peter
Issue Date: 29-Mar-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Management & Organisation
12:12
Abstract: Syftet med denna kandidatuppsats är att utforska hur ledarskap kan påverka miljön för kreativitet i ett projekt. För att göra detta behandlas ämnena ledarskap och kreativitet och hur de påverkar varandra. Det tar sin utgångspunkt i valda teorier såsom faktorer som påverkar kreativitet, ledarskapsdimensioner inom projektstyrning samt situationsanpassat ledarskap. Genom dessa teorier skapas ett ramverk som sedan analyseras och diskuteras av författarna. I slutet presenteras sedan slutsatserna kri... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29013
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011