GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Systematiska kunskapsöversikter; 2. Exponering för helkroppsvibrationer och uppkomst av ländryggssjuklighet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28999

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28999_1.pdf697KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Systematiska kunskapsöversikter; 2. Exponering för helkroppsvibrationer och uppkomst av ländryggssjuklighet
Authors: Torén, Kjell
Albin, Maria
Järvholm, Bengt
Issue Date: Mar-2012
Extent: 48s
Publication type: report
Publisher: Arbets-och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa; Vetenskaplig skriftserie
2012;46(2)
Abstract: Exponering för helkroppsvibrationer är vanligt i vissa yrkesgrupper, framför allt bland yrkesförare. Kunskapsöversikter från de senaste 10 åren har, emellertid, varit tämligen samstämmiga i det att exponering för helkroppsvibrationer ökar risken för ländryggssmärta (lumbago). Om även risken för ischias (lumbago ischias) ökar har varit mera oklart. Målsättningen med föreliggande kunskapsöversikt har varit att kritiskt och systematiskt granska det aktuella kunskapsläget beträffande sambandet me... more
ISBN: 978-91-85971-36-7
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/28999
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011