GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Gothenburg Research Institute >
Research Report >

Den privata säkerhetssektorn i internationella operationer. Utmaningar, möjligheter och civil-militära relationer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28992

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28992_1.pdf3536KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den privata säkerhetssektorn i internationella operationer. Utmaningar, möjligheter och civil-militära relationer
Authors: Berndtsson, Joakim
Issue Date: 26-Mar-2012
Extent: 66
Publication type: report
Publisher: Gothenburg Research Institute
Organization: Gothenburg Research Institute
Series/Report no.: GRI-rapport
2012:2
Abstract: Denna studie fokuserar på anlitandet av privata säkerhetsföretag (PSF) för tillhandhållandet av vålds- och säkerhetsrelaterade tjänster i och omkring väpnade konflikter och internationella operationer. Den växande användningen av dessa företag och deras tjänster har inneburit att marknadsbaserade säkerhetslösningar i ökande grad blivit en del av internationell krishantering och multinationella operationer. För säkerhetssektorn har denna utveckling varit mycket gynnsam, men den har också skapat e... more
ISSN: 1400-4801
URI: http://hdl.handle.net/2077/28992
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011