GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Masteruppsatser >

Patientens upplevelse av DT-kolografi undersökning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28961

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28961_1.pdf193KbAdobe PDF
View/Open
Title: Patientens upplevelse av DT-kolografi undersökning
Other Titles: Patients experience of the CT-colography examination
Authors: Kustrimovic, Mirjana
Issue Date: 16-Mar-2012
Degree: Student essay
Keywords: CT Colography
Qualitative content analysis
Patients experiences
Abstract: SAMMANFATTNING Tidigare studier har handlat om jämförelse av patienternas erfarenheter från olika undersökningar av tjocktarmen som kolografi, koloskopi och DT -kolografi. Denna studie har lyft upp patientens erfarenheter från DT -kolografi som berodde på bemötande från personalen vid DT -kolografi och på patientens erfarenheter från tidigare undersökningar. Syfte med studien var att beskriva hur patienten upplevde DT-kolografi. Materialet hade erhållits från intervjuer med sjutton patiente... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28961
Appears in Collections:Masteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011