GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
OTHER PUBLICATIONS >

Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2003-2009


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28888

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28888_5.pdf2679KbAdobe PDF
View/Open
Title: Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2003-2009
Editors: Karlsson, Birger
Lindberg, Bo
Issue Date: 2011
Extent: 176
Publication type: Book
Organization: Kungl. Vetenskaps-och Vitterhets-Samhället i Göteborg
Series/Report no.: Other publications
Keywords: Minnesteckningar, minnestal, minnesord, ledamöter, KVVS
Abstract: Minnesteckningar över ledamöter i KVVS avlidna 2003-2009 (i tidsordning): Lennart Rönnmark, K.Gösta Eriksson, Per Björntorp, Edmund Dahlström, Erik Mesterton, Örjan Ouchterlony, Lennart Andersson, Lennart Angervall, Gunnar von Proschwitz, Hans-Olof Åkesson, Per-Olof Sjögren, Alf Samuelsson, Kurt Grönfors, Hemming Virgin, Gunnar Olsson, Sven Godlund, Jörgen Westerståhl, Petter Karlberg, Kjell Härnqvist, Åke Holmberg, Torkel Wallmark, Lars Rahmn, Sune Örnberg, Lili Kaelas, Alvar Ellegård, Lars M... more
ISSN: 2001-1245
URI: http://hdl.handle.net/2077/28888
Appears in Collections:OTHER PUBLICATIONS

 

 

© Göteborgs universitet 2011