GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
PIL-rapporter >

Kursvärderingar och konstruktiv länkning. En vägledning för utformning av kursvärderingar post-Bologna.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28881

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28881_2.pdf198KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kursvärderingar och konstruktiv länkning. En vägledning för utformning av kursvärderingar post-Bologna.
Authors: Johansson, Peter
Norman, Marie
Fogelberg, Karin
Petersson, Bengt
Issue Date: 2-Mar-2012
Extent: 22
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: PIL-rapport
2012:02
Keywords: kursvärdering
konstruktiv länkning
constructive alignment
högskolepedagogik
Abstract: Många olika perspektiv präglar högskolans verksamhet, vilket också lämnar avtryck i såväl mål som utformning av kursvärderingar. Denna rapport tar som första utgångspunkt att kursvärderingar bör präglas av ett kursutvecklingsperspektiv. Den andra utgångspunkten för rapporten är den brist på vägledning som finns kring vilken roll kursvärderingen kan fylla i den övergång till målstyrd undervisning som Bolognareformenen inneburit. Många lärosäten, däribland Göteborgs universitet, har valt att låta... more
Related work: http://www.pil.gu.se/rapporter/
URI: http://hdl.handle.net/2077/28881
Appears in Collections:PIL-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011