Now showing items 1-20 of 23

  • Minnestal hållna vid högtidsdagarna 1999-2000 

   Hallberg, Paul; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), 2001)
   Minnesteckningar över ledamöter i KVVS avlidna 1998-1999 (i tidsordning): Bo Särlvik, Nils Gralén, Lennart Breitholtz, Jörgen Weibull, Erik Wistrand, Gösta Liebert, Nils Svartholm, Torgny Segerstedt, Alf Åkerman, Olof ...
  • Minnestal hållna vid högtidsdagarna 2001-2003 

   Hallberg, Paul; Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, 2003)
   Minnesord över ledamöter i KVVS avlidna 2000-2002 (i tidsordning): Bo G. Malmström, Stig Lundqvist, Ulla Isaksson, Holger Hydén, Olof Samuelsson, Lars Svennerholm, Gunnar Jacobsson, Harald Bergström, Martin Nilsson, Harry ...
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2003-2009 

   Karlsson, Birger; Lindberg, Bo; Kungl. Vetenskaps-och Vitterhets-Samhället i Göteborg (2011)
   Minnesteckningar över ledamöter i KVVS avlidna 2003-2009 (i tidsordning): Lennart Rönnmark, K.Gösta Eriksson, Per Björntorp, Edmund Dahlström, Erik Mesterton, Örjan Ouchterlony, Lennart Andersson, Lennart Angervall, ...
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2010. Särtryck ur KVVS Årsbok 2011 

   Olsson, Peter; Jansson, Per-Åke; Johannesson, Lena; Eliasson, Uno; Brink, Lars; Rymo, Lars; Allén, Sture; Hjelmquist, Erland (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), 2011-12)
   Minnesteckningar. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället - ledamöter avlidna 2010. Bengt Holmberg, Gunilla Åkerström-Hougen, Gunnar Harling, Jan S. Nilsson, Ulf Lagerkvist, Erik Frykman, Sigvard Rubenowitz
  • RÖDLISTNING AV ARTER - hur och varför? 

   Arvidsson, Lars (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), 2012-12)
   Rödlistning i Sverige har pågått i ca 25 år och dokumenteras i den s.k. "ArtDatabanken", tidigare "Databanken för hotade arter". Ett antal expertkommittéer, i vilka författaren är verksam, urarbetar underlag för bl.a. den ...
  • VARFÖR GÖR DET ONT? - Reflektioner över smärta ur medicinskt och mänskligt perspektiv 

   Rydevik, Björn (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), 2012-12)
   Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker sjukvård. De vanligaste smärttillstånden är ryggsmärta, ledvärk, huvudvärk och buksmärtor. Smärta är inte enbart ett sensoriskt fenomen utan även en emotionell ...
  • FÖR HJÄRTAT OCH SNILLET - om Kungl. Samhällets emblem 

   Dahlström, Gunnar; Karlsson, Birger (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), 2012-12)
   Emblem och sigill har förekommit i Kungl. Samhället från dess tillblivelse på 1770-talet. Minnespenningar och minnesmedaljer var ofta förekommande under akademiens tidigare år för att därefter bli alltmer ovanliga. Under ...
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2011. Särtryck ur KVVS Årsbok 2012 

   Wentz, Nils O.; Olving, Sven; Weiland, Jan; Dyrssen, Catharina; Ralph, Bo; Aijmer, Karin; Edlund, Bo; Scherstén, Tore; Hultén, Leif; Rydberg, Jan; Jagner, Daniel (Kungl. Vetenskaps-och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2012-12)
   Minnesteckningar. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) - ledamöter avlidna 2011 (i tidsföljd): Ove Lindh, Hans Wilhelmsson, Björn Linn, Sven Benson, Aimo Seppänen, Gunnar Gustafson, Nils G. Kock, David Dyrssen.
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2012. Särtryck ur KVVS Årsbok 2013 

   Fritz, Martin; Schiller, Bernt; Erséus, Christer; Luthman, Kristina; Ahnlund, Henrik; Lundgren, Ove; Arvidsson, Lars; Forssell-Aronsson, Eva (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2013-12)
   Minnesteckningar. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) - ledamöter avlidna 2012 (i tidsföljd): Lennart Hjalmarsson, Magnus Mörner, Lars Orrhage, Arne Brändström, Christian Axel-Nilsson, Björn Folkow, Bengt ...
  • TILLVÄXT ELLER UTDÖENDE - ett matematiskt mönster i biologi och samhälle 

   Jagers, Peter (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2013-12)
  • Berättandets och läsandets konst - exemplet Hjalmar Söderberg 

   Agrell, Beata (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2014-10)
   Berättande och läsande har många funktioner: informerande, kunskapande, sociala, underhållande. Med utgångspunkt från författaren Hjalmar Söderberg (1869-1941) och hans historiett "Tuschritningen" diskuteras hur även en ...
  • Rymdens ödslighet och den breda vetenskapens nytta 

   Burman, Lars (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2014-10)
   I uppsatsen diskuteras kunskapssökandet och vetenskapen i generella termer. Från Pehr Dubbs retorik i Upplysningstidens 1700-tal leder framställningen fram till diktaren Harry Martinsons epos Aniara där forskningens glädje ...
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2013. Särtryck ur KVVS Årsbok 2014 

   Karlsson, Birger; Åkesson, Bengt; Andersson, Malte; Erséus, Christer; Hjelmquist, Erland; Lundén, Roger; Sahlin, Mauritz; Wiklund, Anders (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2014-11)
   Minnesteckningar. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) - ledamöter avlidna 2013 (i tidsföljd): Jan Hult, Bertil Åkesson, Bengt Rundblad, Ingemar Fernlund, Jan Ling.
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2014. Särtryck ur KVVS Årsbok 2015 

   Pázsit, Imre; Luthman, Kristina; Fischer, Peter; Josephson, Folke; Granberg, Antoaneta; Hansson, Gunnar C.; Albrektsson, Tomas; Rydevik, Björn (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2015-07)
   Minnesteckningar. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) - ledamöter avlidna 2014 (i tidsföljd): Nils Göran Sjöstrand, Per Ahlberg, Robin Hägg, Roman Laskowski, Ove Lundgren, Per-Ingvar Brånemark.
  • Vårt behov av nya innovationer 

   Nilsson, Björn O. (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2015-07)
   I uppsatsen beskrivs innovationernas avgörande roll för den samhällsekonomiska utvecklingen. Innovationer definieras som skapande av ny kunskap som kan komma till nytta, oftast i en marknad. Den svenska liksom den europeiska ...
  • Using Nature´s concepts to synthesize materials - an example of biomimetic chemistry 

   Holmberg, Krister (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2015-07)
   Nature is a master of preparative chemistry and there is currently considerable interest in copying Nature in the design and synthesis of advanced materials – biomimetic supramolecular chemistry. In the article three ...
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2015. Särtryck ur årsbok 2016 

   Nilsson, Ingemar (Kungl. Vetenskaps och vitterhetssamhället i Göteborg, 2017)
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2016. Särtryck ur Årsbok 2017 

   Vidén, Gunhild (Kungl. Vetenskaps och vitterhetssamhället i Göteborg, 2018)
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2017. Särtryck ur Årsbok 2018 

   Vidén, Gunhild (Kungl. Vetenskaps och Vitterhetssamhället i Göteborg, 2019)
  • Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2018. Särtryck ur årsbok 2019 

   Vidén, Gunhild (Kungl. Vetenskaps och vitterhetssamhället i Göteborg, 2019)