GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik >
Magisteruppsatser >

En ekonometrisk undersökning av svensk verkstadsindustri


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28819

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28819_1.pdf1367KbAdobe PDF
View/Open
Title: En ekonometrisk undersökning av svensk verkstadsindustri
Authors: Jakubowski, Erik
Schörling, Axel
Issue Date: 23-Feb-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Finansiell inriktning
2012:5
Abstract: I följande arbete har en ekonometrisk undersökning av svensk verkstadsindustri genomförts. Åtta bolag, registrerade på Stockholmsbörsen, och tillhörande verkstadsindustrin har valts ut. Dessa är Volvo AB, Sandvik, ABB, Alfa Laval, Assa Abloy, SKF, Scania och Atlas Copco. Bolagens genomsnittliga avkastning utgör den beroende variabeln i undersökningen. De förklarande variablerna har valts med hänsyn tagen till fakta presenterad i bolagens årsrapporter samt ekonomisk relevans. Undersökningen baser... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28819
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011