GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
C-uppsatser >

SYSTEMSAMVERKAN – En studie av LADOK-systemets utformning och användning inom Göteborgs universitet och Centrala studiestödsnämnde


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28818

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28818_1.pdfStudent essay955KbAdobe PDF
View/Open
Title: SYSTEMSAMVERKAN – En studie av LADOK-systemets utformning och användning inom Göteborgs universitet och Centrala studiestödsnämnde
Other Titles: Examensarbete I VT 2002
Authors: Hage, Annika
Kerim, Seran
Zamirian, Kati
Issue Date: 23-Feb-2012
Series/Report no.: 2002:0012
Keywords: informationssystem
informatik
kvalitet
kommunikation
Abstract: Organisationers informationssystem har ofta utvecklats vidare utan någon övergripande tanke på att de behövde samordnas eller samverka. Resultatet har blivit en problemsituation som för många organisationer, som till exempel universitet och högskolor, ter sig alltmer kritisk med oerhört komplexa system och systemsamband. Informationssystemen får inte vara ett hinder för organisationers förändring utan måste stödja organisationens strävan efter samverkan för att ge bra resursfördelning, ökad kval... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28818
Appears in Collections:C-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011