GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

Att bryta med en kriminell livsstil - upplevelser om vägen ut ur kriminalitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28813

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28813_1.pdf141KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att bryta med en kriminell livsstil - upplevelser om vägen ut ur kriminalitet
Authors: Mossberg, Johan
Issue Date: 22-Feb-2012
Degree: Student essay
Keywords: Kriminell livsstil,
Återfall
Kontrollteori
Stämplingsteori
Abstract: Syftet med denna uppsats är att lyfta upp betydelsefulla vändpunkter när det handlar om att bryta med en kriminell livsstil. De frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara rör just frågan om vilka faktorer som upplevs som viktiga när det gäller att ta sig ur en kriminell livsstil, men också att försöka belysa hur Kriminalvården och Socialtjänstens förebyggande insatser upplevs av före detta kriminella då det gäller att inte återfalla i nya brott. I denna uppsats används kvalitativa intervjuer... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28813
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011