GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

”Jag bar på en skam och nu bär jag på samma stolthet för jag tycker det är så coolt att jag klarade det” – En kvalitativ studie om ensamstående (blivande) mammors upplevelser av stöd och hjälp från Minnamottagningen.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28804

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28804_1.pdf755KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Jag bar på en skam och nu bär jag på samma stolthet för jag tycker det är så coolt att jag klarade det” – En kvalitativ studie om ensamstående (blivande) mammors upplevelser av stöd och hjälp från Minnamottagningen.
Authors: Frondelius Isaksson, Martina
Funcke Khan, Sofia
Issue Date: 21-Feb-2012
Degree: Student essay
Keywords: Ensamstående mamma, Minnamottagningen, ensamstående mammors livssituation, gruppverksamhet, empowerment.
Abstract: Syftet: Vårt syfte med uppsatsen var att belysa hur Minnamottagningen på olika sätt kan stötta och hjälpa ensamstående (blivande) mammor i deras livssituation. I detta utgick vi ifrån mammornas egna berättelser av hur de upplevt sin situation som ensamstående (blivande) mamma samt deras upplevelser av stödet och hjälpen som Minnamottagningen erbjudit. Datainsamlingsmetoden: Vi utgick från en kvalitativ forskningsstrategi med den kvalitativa forskningsintervjun som datainsamlingsmetod. Vårt ur... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28804
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011