GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

Västanvind -En frisk eller en lätt bris En studie om attityd, kunskap och beteende i förhållande till vindkraft


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28709

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28709_1.pdf513KbAdobe PDF
View/Open
Title: Västanvind -En frisk eller en lätt bris En studie om attityd, kunskap och beteende i förhållande till vindkraft
Authors: Lennartsson, Carolin
Rosell, Linnea
Issue Date: 16-Feb-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Examensarbete
C776
Abstract: Titel: Västanvind – En frisk eller en lätt bris, En studie om attityd, kunskap och beteende i förhållande till vindkraft Författare: Carolin Lennartsson och Linnea Rosell Uppdragsgivare: Västanvind (Göteborg Energi och Din El) Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborg universitet Termin: Hösttermin 2011 Handledare: Gabriella Sandstig Antal ord: 11678 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka a... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28709
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011