GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Kandidatuppsatser, Dietistprogrammet >

Kan zinktillskott förbättra spermakvaliteten hos subfertila män? - En systematisk översiktsartikel.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28590

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28590_1.pdf998KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kan zinktillskott förbättra spermakvaliteten hos subfertila män? - En systematisk översiktsartikel.
Other Titles: Can supplements of zinc increase sperm quality in subfertile men? - A systematic review.
Authors: Addario, Denise
Arvidsson, Louise
Issue Date: 10-Feb-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: DIE/H08
Keywords: zinktillskott
spermakvalitet
subfertila män
Abstract: Bakgrund: Tillgänglig data visar att omkring 15 % av alla par i Västvärlden är drabbade av ofrivillig barnlöshet (1) i 27 % av fallen beror det, enligt WHO, på subfertilitet hos mannen (2). Det har påvisats att spermiekoncentration - och motilitet påverkas av variationer i koncentrationen zink i sädesplasma, varför det är av intresse att undersöka eventuella positiva effekter av zinktillskott på viktiga sädesparametrar. Syfte: Syftet med den systematiska översiktsartikeln är att undersöka... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28590
Appears in Collections:Kandidatuppsatser, Dietistprogrammet

 

 

© Göteborgs universitet 2011