Now showing items 1-1 of 1

    • Kan omega-3 förebygga uppkomsten av allergi? 

      Andersson, Karin; Björertz, Cecilia (2013-03-08)
      Karin Andersson och Cecilia Björertz Examensarbete 15 hp Dietistprogrammet 180/240 hp Handledare: Henriette Philipson Examinator: Anna Winkvist 2012-05-23 Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen ...