GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Magisteruppsatser >

Grupphandledning - ett sätt att utveckla samverkan mellan särskola och grundskola?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28492

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28492_1.pdf316KbAdobe PDF
View/Open
Title: Grupphandledning - ett sätt att utveckla samverkan mellan särskola och grundskola?
Authors: Marsk, Kerstin
Issue Date: 2-Feb-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT08-2611-03 PS6100
Abstract: Inledning Målet "en skola för alla", känns i många avseenden avlägset. Om målet verkligen är att skapa en skola där "alla" får delta helt och fullt utifrån sina förutsättningar krävs det att alla som arbetar i skolan får det stöd och skaffar sig den kompetens som krävs för att kunna möta den stora variationen av elevers olikheter. Utifrån egna erfarenheter som lärare och specialpedagog i grundskolan och i särskolan har jag frågat mig hur samverkan mellan dessa skolformer kan utvecklas. Denna stu... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28492
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011