GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för socialt arbete >

Barns röster i vårdnadstvister - om verkställighet och professionellas riskbedömningar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28453

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28453_1.pdfThesis frame215466KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_28453_3.pdfSpikblad531KbAdobe PDF
View/Open
Title: Barns röster i vårdnadstvister - om verkställighet och professionellas riskbedömningar
Other Titles: Children's voices in custody disputes - about enforcement and professionals risk assessments
Authors: Röbäck, Karin
Issue Date: 20-Feb-2012
University: Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Social Sciences
Institution: Department of Social Work ; Institutionen för socialt arbete
Parts of work: Röbäck, K. & Höjer, I. (2009) Constructing Children’s Views in the Enforcement of Contact Orders. International Journal of Children’s Rights 17(4), s. 663–680.
VIEW ARTICLE


Röbäck, K. (submitted) Children’s Best Interest in Contested Contact Cases.

Röbäck, K. (2011) Bedömningar om barn i umgängestvister – förändrad argumentation om tid, omsorg och delaktighet? I Socialvetenskaplig tidskrift Vol 18(1), s. 5–23. http://svt.forsa.nu/Artiklar-SocialVetenskaplig-Tidskrift.aspx

Röbäck, K. (2012) När lagen reglerar barnets familj efter föräldrarnas separation. I Johansson, H & Bäck-Wiklund, M (red) Att fostra familjen – en grundbok om styrning, föräldraskap och socialtjänst. Kap 5. Malmö: Liber
Date of Defence: 2012-03-09
Disputation: Fredagen den 9 mars, kl 9.15, Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Skriftserien
2012:1
Keywords: children
childhood studies
custody
contact disputes
children's participation
risk assessment
enforcement
family law
social work
Abstract: This thesis examines social and legal constructions of children, childhood and children's best interests. The overall aim of this thesis is to study how professionals construct their argumentation in assessments and decisions about children and their situation, in the enforcement of contested custody, residence and contact cases. The empirical material is comprised of two studies on the enforcement of family law court orders in Sweden, and consists of all judgments from a court during 2001 and 2... more
ISBN: 978-91-86796-84-6
ISSN: 1401-5781
URI: http://hdl.handle.net/2077/28453
Appears in Collections:Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för socialt arbete
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011