GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
Utan titel >

Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska kyrkan.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28452

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28452_1.pdfLicentiatuppsats2913KbAdobe PDF
View/Open
Title: Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska kyrkan.
Authors: Karlsson, Karin V
Issue Date: 23-Nov-2011
Extent: 289 s.
Publication type: licentiate thesis
Organization: Inst. för litteraur, idéhistoria & religion, GU
Keywords: Litteraturvetenskap
Psalmer
Psalmforskning
Psalmer i 2000-talet
URI: http://hdl.handle.net/2077/28452
Appears in Collections:Utan titel

 

 

© Göteborgs universitet 2011