GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

Vilka vi är, är nog bland det viktigaste för oss. -ett arbete om identitetsskapande processer vid konflikt & transformativ medling


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28425

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28425_1.pdf246KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vilka vi är, är nog bland det viktigaste för oss. -ett arbete om identitetsskapande processer vid konflikt & transformativ medling
Authors: Oom, Björn
Issue Date: 27-Jan-2012
Degree: Student essay
Keywords: Konflikt
Transformativ medling
Identitet
Archer
Abstract: Syftet med denna kandidatuppsats är att utifrån en teoretiskt underbyggd studie av relationen mellan identitetsskapande processer och konflikter analysera den transformativa medlingsmetoden i anslutning till identitetsteori och specifikt undersöka vad Margaret Archers teoribildning kan tillföra förståelsen. Hur definieras konflikter, och konflikters mekanismer och möjliga lösning enligt transformativ medling? Hur utvecklas identiteten hos individer och vilken roll har konflikter för människo... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28425
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011