GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik >
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik >

Unio mystica III


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28391

Files in This Item:

File SizeFormat
gupea_2077_28391_1.mp4461134KbMPEG-4 video
View/Open
Title: Unio mystica III
Creator: Hall, Carl-Axel
Landgren, Johannes
Issue Date: 2011
Published in: Unio Mystica uruppfördes 11 september 2011 på Artisten i Göteborg.
Publication type: artistic work
Keywords: Improvisation
Intrumentutveckling
Komposition
Samverkan
Summary: Det konstnärliga utvecklingsprojektet ”Unio mystica” kan beskrivas på följande sätt: Fokus Mystiken - Hur förhåller vi oss som nutida sekulära människor till mystikens olika uttryck och hur kan det påverka en konstnärlig utsaga? Genom att samarbeta med andra vetenskapsområden: teologi/humaniora samt elektroteknik/instrumentutveckling, kommer projektet att skapa möjligheter att bygga en ny reflektionsplattform där musikens och mystikens uttrycksformer konfronteras. Projektet syftar till... more
Supported by: Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (NKU), Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet.
Description of project: Unio Mystica är ett konstnärligt utvecklingsprojekt av Carl-Axel Hall och Johannes Landgren. Genomförandebeskrivning Projektets genomförs inom följande områden: 1. Inom improvisation. Här genomför vi improvisatoriska laborationer 2. Inom instrumentutveckling. Genom projektet utvecklar vi instrument som både är elektroakustiskt och akustiskt formerade. 3. Inom komposition. Det komponerade materialet arbetar vi fram inom ramen för en improvisationsprocess, där idéer och material hämtas från ... more
Type of work: Konstnärligt utvecklingsprojekt
Description: Musik av Carl-Axel Hall Videoverk av Petra Johansson, Neta Norrmo och Sarah Schmidt. Medverkande: Nina Åkerblom Nielsen - flöjt Anders Jonhäll - flöjt Urban Claesson - klarinett Philip Foster - valthorn Malvakvartetten: Brita Pettersson, Linnea Hällqvist , Maria Jonsson, Stina Larsdotter Ahmad al-Khatib - oud Carl-Axel Hall, Fredrik Duvling, Johan Renman - slagverk Andreas Hall - saxofon Dirigent: Johannes Landgren Medverkande Nina Åkerblom Nielsen - sång Anders Jonhäll - flöjt Urban Claesson - klarinett Philip Foster - valthorn Malvakvartetten: Brita Pettersson, Linnea Hällqvist - violin, Maria Jonsson - viola, Stina Larsdotter - cello Ahmad al-Khatib - oud Carl-Axel Hall, Magnus Ricklund - piano Daniel Berg, Fredrik Duvling, Johan Renman - slagverk Andreas Hall - saxofon Dirgent: Johannes Landgren
Link to web site: http://gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=100356&languageId=100000&contentId=-1&eventId=1774188988
http://vimeo.com/28944223
URI: http://hdl.handle.net/2077/28391
Appears in Collections:Artistic Works from Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga arbeten från Konstnärliga fakulteten
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011