GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Masteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Hellre kort än bra? Analys av serieöversättningens vanligaste problem utifrån en kommenterad översättning av Dylan Dog: Il signore del silenzio


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28358

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28358_1.pdf4386KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hellre kort än bra? Analys av serieöversättningens vanligaste problem utifrån en kommenterad översättning av Dylan Dog: Il signore del silenzio
Authors: Odencrants, Catharina
Issue Date: 23-Jan-2012
Degree: Masterruppsats inom översättarprogrammet.
Keywords: översättning
serieöversättning
tecknade serier
Dylan Dog
talspråk
Abstract: I arbetet analyseras några av serieöversättningens allra vanligaste problem. Analysen utgår från en kommenterad översättning av nummer 39 av Dylan Dog, ett italienskt seriealbum i skräckgenren, som är mycket populärt i Italien. Analysens syfte är att undersöka orsakerna till de olika problemen, samt vilka översättningsstrategier som lämpar sig bäst för olika problemtyper. I analysdelen diskuteras fyra av de vanligaste problemen vid serieöversättning: utrymmesproblem, bild och text som en k... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28358
Appears in Collections:Masteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011