GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

Tecknad barnpornografi - En mediagranskning av diskussionen kring ”mangadomen”


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28342

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28342_1.pdf462KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tecknad barnpornografi - En mediagranskning av diskussionen kring ”mangadomen”
Authors: Hyltegren, My
Wingren, Jenny
Issue Date: 19-Jan-2012
Degree: Student essay
Keywords: Barnpornografi
Media
Manga
Socialkonstruktionism
Sociala problem
Abstract: Syftet med studien är att kartlägga de problem kring barnpornografilagstiftningen som framhålls i mediadebatten efter den s.k. mangadomen. Detta är betydelsefullt att göra därför att uppmärksamheten kring de aktuella paragraferna blossat upp i massmedier och för att diskussioner i massmedier om ett ansett socialt problem ofta får politiska konsekvenser. Följande frågeställningar har legat till grund för studien: Vilka aktörer syns i debatten kring mangadomen? Vad framhålls som det huvudsakliga s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28342
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011