GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

Vadå Andlighet? - Om patienters upplevda andliga behov i livets slutskede


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28333

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28333_1.pdf526KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vadå Andlighet? - Om patienters upplevda andliga behov i livets slutskede
Other Titles: Spirituality? - About patients experienced spiritual needs at the end-of-life
Authors: Teckner, Emma
Wahlström, Mathilda
Issue Date: 18-Jan-2012
Degree: Student essay
Keywords: Andlighet, andliga behov, livets slutskede och patientperspektiv
Abstract: Bakgrund: Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor anger att hälso- och sjukvård samt omvårdnad ska genomsyras av en helhetssyn. Då holism betyder helhet finnes i begreppet helhetssyn stöd till att vården skall ges utifrån ett holistiskt helhetsperspektiv. Inom holismen ses människan som en helhet av det fysiska, psykiska, sociala och andliga där alla delar är lika viktiga att ta hänsyn till. Samtliga behov en människa har betraktas även de som likvärdiga. Trots detta talas d... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28333
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011