GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Vetenskapsteori, serie 1 >

Symmetri och reflexivitet: sociala studier av humanvetenskapens villkor


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28260

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28260_1.pdfSymmetri och reflexivitet43395KbAdobe PDF
View/Open
Title: Symmetri och reflexivitet: sociala studier av humanvetenskapens villkor
Authors: Hallberg, Margareta
Issue Date: 1997
Extent: 98
Publication type: book
Publisher: Forskningens Villkor, Göteborgs univeristet
Organization: Forskningens Villkor
Keywords: humanvetenskap
vetenskapsteori
humaniora
ISBN: 9197255262
URI: http://hdl.handle.net/2077/28260
Appears in Collections:Vetenskapsteori, serie 1

 

 

© Göteborgs universitet 2011