GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Film Directing / Filmhögskolan >
Magisteruppsatser >

The Curator as a Collector


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28256

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28256_1.pdfStudent essay392KbAdobe PDF
View/Open
Title: The Curator as a Collector
Other Titles: Om (jag) vill visa dig något; vill du titta då?
Authors: Linder, Anna
Issue Date: 2-Jan-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Examensarbete, konstnärligt magisterprogram i film - med inriktning mot curator för film och video
Keywords: Film
Magister
Curator
Abstract: Om lusten att samla på sig saker och om lusten att visa sin samling. Att synliggöra en smak, en kunskap, ett intresse för andra. Om processer och tankar kring ett arbete där själva visningen av det insamlade materialet bildar (blir) (är) en tillgänglig rörlig samling, ett privat mobilt arkiv, ett levande nätverk. Är det en bekräftelse i sig att publiken kommer och tittar eller krävs det mer? Ett samtal kring upplevelsen eller bara ett utrymme för samtal efter det upplevda.
URI: http://hdl.handle.net/2077/28256
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011