Show simple item record

dc.contributor.authorClemensson, Gunillasv
dc.contributor.authorKimmehed, Petrasv
dc.date.accessioned2011-12-20T10:52:41Z
dc.date.available2011-12-20T10:52:41Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/28174
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet med vår studie är att undersöka hur ett elevhälsoteam arbetar och vilken betydelse elevhälsoteamet kan ha för förskolans verksamhet men också vilket specialpedagogiskt stöd som förskollärarna erfar att de ges. De frågeställningar som vi utgår ifrån är följande: •Vilken funktion har ett elevhälsoteam? •Hur arbetar ett elevhälsoteam? •Vad kan förskollärarna erfara som problematik kring det specialpedagogiska stödet? Detta syfte och dessa frågeställningar baseras på den problematik som gjorde oss intresserade av att studera ämnet. Vår problemformulering har sin utgångspunkt i att förskolan har som uppdrag att möta varje barns behov och förutsättningar. Problematiken uppstår när pedagogerna inte kan möta variationen av barn på grund av diverse hinder så som stora barngrupper och nedskärningar. Detta har lett till att det i kommunerna bildats elevhälsoteam för att stödja pedagogerna i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vi gör en kvalitativ studie och analys för att kunna tolka det som vi får fram i våra kvalitativa samtalsintervjuer. Med hjälp av de åtta personer, två från elevhälsan, fem förskollärare och en förskolechef har vi undersökt hur ett elevhälsoteam arbetar och hur deras stöd erfars. Det huvudsakliga resultatet kan vi dela in tre huvudkategorier: stöd, handledningstillfällen och tid. Dessa huvudrubriker har sin utgångspunkt i våra frågeställningar. Det som resultatet visar är att elevhälsans huvudsakliga funktion är att stödja pedagogerna men önskan finns om att kunna ge mer stöd. Det som elevhälsoteamet arbetar med är handledningstillfällen som ger pedagogerna kompetensutveckling men det är något som de önskar mer av. De problem som pedagogerna erfar är bristen på tid att reflektera och utvärdera verksamheten. Denna studie har betydelse för läraryrket då den framhåller innebörden av handledning och stöd samt vilken betydelse förskolan har för barns utveckling. Den visar också hur viktigt det är att som pedagog vara medveten om sitt eget förhållningssätt och mottaglighet för att förnya sitt arbetssätt.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectElevhälsoteamsv
dc.subjectförskolasv
dc.subjectspecialpedagogiska insatssv
dc.titleElevhälsoteam – en studie om specialpedagogiskt stöd i förskolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record