GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Räcker jag till? -en uppsats om det yttre ögat och dess påverkan på barn och ungdomar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28152

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28152_1.pdf156KbAdobe PDF
View/Open
Title: Räcker jag till? -en uppsats om det yttre ögat och dess påverkan på barn och ungdomar
Authors: Thunström, Anna
Issue Date: 2011
Degree: Student essay
Keywords: Det yttre ögat
självcensur
scenskräck
prestatio
Abstract: Syftet med mitt examensarbete har varit att skärskåda begreppet ”det yttre ögat”, dess uppkomst och konsekvenser för lärande och utövande av musik. Jag ville ta reda på hur och när det vaknar hos barn och ungdomar och hur det påverkar förmågan att våga prova, ”lämna sig själv ifred” och tillåtelsen att göra misstag i sitt eget musicerande. Vilka olika förklaringsteorier och orsaksmodeller finns för detta? Kan man förebygga att detta händer? Vilka pedagogiska metoder finns? Genom fyra kvali... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28152
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011