GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer >
Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria (SILL) >

Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria (SILL) 2 : [12]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Tid och tidsförhållanden i olika språk

Christiane Andersen Antoaneta Granberg Ingmar Söhrman (utg.)

© Författarna och Institutionen för språk och litteraturer Göteborgs universitet, 2011 Bidragen i detta nummer av SILL har refereegranskats. Sättning och omslag: Antoaneta Granberg Tryck: Reprocentralen, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet Göteborg, 2010 Elektronisk publikation: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/24470 ISBN 978-91-979921-0-7 Distribution: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet PO Box 200 SE-405 30 Göteborg, Sweden publications@sprak.gu.se

 

 

© Göteborgs universitet 2011