GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
E-books / E-böcker >

Kvinnohistoria i Sverige


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28027

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28027_4.pdf106978KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kvinnohistoria i Sverige
Editors: Backlund, Berith
Sjödahl Hayman, Anna
Issue Date: 2011
Extent: 134 s.
Publication type: book
Organization: KvinnSam/Göteborgs universitetsbibliotek
Keywords: Kvinnorörelsen
Historia
Sverige
Rösträtt
Utbildning
Fred
Arbete
Feminism
Abstract: Här beskrivs den svenska kvinnorörelsens historia i fem teman – utbildning, rösträtt, arbete, fred och andra vågens kvinnorörelse. De olika avsnitten har skrivits av forskarna Christina Florin, Josefin Rönnbäck, Ulla Wikander, Irene Andersson och Eva Schmitz. Boken innehåller även en årtalslista och en litteraturlista. Den bygger på de historiska portaler som KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek skapat och som finns på bibliotekets webbplats. I portalerna hittar man också biografier öve... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28027
Appears in Collections:E-books / E-böcker

 

 

© Göteborgs universitet 2011