GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

Boys will be boys? - En idé- och ideologianalys av maskulinitetsnormer i utbildningsmaterialet Machofabriken


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27987

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27987_1.pdf177KbAdobe PDF
View/Open
Title: Boys will be boys? - En idé- och ideologianalys av maskulinitetsnormer i utbildningsmaterialet Machofabriken
Authors: Broo Andersson, Hanna
Issue Date: 18-Nov-2011
Degree: Student essay
Keywords: Maskulinitet
Normer
Struktur
Agent
Handlingsutrymme
Abstract: Uppsatsen syfte är att belysa maskulinitetsnormer i utbildningsmaterialet Machofabriken. Utifrån en teoretisk förståelse problematiseras också hur handlingsutrymmet att göra maskulinitet kan påverkas för de deltagande killarna efter att de har tagit del av Machofabrikens verksamhet. De mer specifika frågeställningarna är: Vilka föreställningar kring maskulinitet ger utbildningsmaterialet Machofabriken uttryck för? Vilka maskuliniteter bör förändras och varför, och vad bör de ersättas med? Hur ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/27987
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011