GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Kandidatuppsatser, Hälso- och sjukvårdsadministration (HSA) >

Mellanchefers kompetensbehov inom Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU). - En studie av mellanchefers syn på dagens och framtidens chefer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27973

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27973_1.pdfVt 20113063KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mellanchefers kompetensbehov inom Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU). - En studie av mellanchefers syn på dagens och framtidens chefer
Authors: Jacobsson, Catharina
Issue Date: 15-Nov-2011
Degree: Student essay
URI: http://hdl.handle.net/2077/27973
Appears in Collections:Kandidatuppsatser, Hälso- och sjukvårdsadministration (HSA)

 

 

© Göteborgs universitet 2011