GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Hur pedagoger genom samtal utvecklar sin förmåga att identifiera och stödja elevers lässtrategier och läsförståelse. En aktionsforskningsstudie om arbetet i en studiecirkel


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27930

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27930_1.pdf611KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur pedagoger genom samtal utvecklar sin förmåga att identifiera och stödja elevers lässtrategier och läsförståelse. En aktionsforskningsstudie om arbetet i en studiecirkel
Authors: Wikner Andersson, Jeanette
Issue Date: 31-Oct-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats Ämnesdidaktik
HT11-IDPP-01 PDA461
Keywords: läsinlärning
läsförståelse
läsförmåga
pedagogers lärande
inkluderande skolutveckling
Tankens mosaik
aktionsforskning
Abstract: Syfte: Syftet med studien är: Att få kunskap om pedagogers kompetensutveckling genom arbetet i en studiecirkel om läsinlärning och läsförståelse. Den övergripande frågeställningen blir: Hur bidrar samtal i en studiecirkel till pedagogers kompetensutveckling i att kunna identifiera och stödja elevers lässtrategier och läsförståelse. Teoretisk inramning och metod: Jon Ohlssons organisationspedagogiska perspektiv används som det övergripande teoretiska ramverket. Det innefattar lärares organise... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/27930
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011