Show simple item record

dc.contributor.authorDiedrich, Andreas
dc.date.accessioned2011-10-28T08:21:50Z
dc.date.available2011-10-28T08:21:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1400-4801
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/27927
dc.description.abstractFöreliggande text rapporterar uppföljningsarbete av Pilotverksamheten Validering till 1 000!, som i texten kommer att betecknas som pilotverksamheten. Syftet med rapporten är att ge en bild av arbetet i projektet, dvs. dels att beskriva de förutsättningar och förväntningar som aktörerna hade med sig in i projektet, samt att beskriva hur projektarbetet har genomförts och hur detta arbete förhåller sig till projektets fastlagda syften och målsättningar. Rapporten är indelad på följande sätt: i nästa avsnitt kommer bakgrunden till projektet att presenteras, dess syften, genomförande, tidsplan och resursåtgång. Därefter presenteras i avsnitt tre det teoretiska perspektivet på förändringsarbete som legat till grund för uppföljningen, och i avsnitt fyra hur den empiriska studien har genomförts i praktiken. I avsnitt fem presenteras resultaten från studien med fokus på projektets förutsättningar och organisering. Avsnitt sex diskuterar resultaten genom att relatera de till ett antal idéer om hur framgångens sannolikhet kan ökas, dock utan att garantera den, i arbetet med planerade förändringar i form av projekt eller reformer. Avslutningsvis presenteras ett antal lärdomar som kan dras från projektet och som förhoppningsvis kan vara till hjälp i det framtida arbetet med valideringsfrågor.sv
dc.format.extent23 sidorsv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGothenburg Research Institutesv
dc.relation.ispartofseriesGRI-rapportsv
dc.relation.ispartofseries2011:4sv
dc.titleUppföljning av Valideringsdelegationens pilotverksamhet. ”Validering till 1000”sv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationGothenburg Research Institutesv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record