GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Vetenskapsteori, serie 1 >

Bilda och samverka: om införandet, implementering och förändringen av universitetens tredje uppgift 1977-1997


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27921

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27921_1.pdfBilda och samverka1168KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bilda och samverka: om införandet, implementering och förändringen av universitetens tredje uppgift 1977-1997
Authors: Kasperowski, Dick
Editors: Bragesjö, Fredrik
Issue Date: Oct-2011
Extent: 134
Publication type: report
Publisher: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Organization: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Series/Report no.: Vetenskapsteoris serie 1
207
Keywords: tredje uppgiften
universitetshistoria
samverkan
högskolelagen
Abstract: Denna rapport har skrivits inom forskningsprojektet ”Det förvetenskapligade samhällets demokrati” vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Projektet, som är förlagt till ämnet vetenskapsteori, finansieras av Vetenskapsrådet och påbörjades i januari 2008 och beräknas slutrapporteras 2013. Projektledare är Dick Kasperowski, som tillsammans med Fredrik Bragesjö också utför forskningen. Projektet handlar om det som vanligtvis kallas den tredje uppgif... more
ISSN: 1650-6499
URI: http://hdl.handle.net/2077/27921
Appears in Collections:Vetenskapsteori, serie 1

 

 

© Göteborgs universitet 2011