GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Masteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Från h till e Översättning av ordlekar i Enrique Jardiel Poncelas roman Amor se escribe sin hache


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27915

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27915_1.pdf546KbAdobe PDF
View/Open
Title: Från h till e Översättning av ordlekar i Enrique Jardiel Poncelas roman Amor se escribe sin hache
Authors: Almqvist, Anna
Issue Date: 25-Oct-2011
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Självständigt arbete
Keywords: Översättning
andra 27-generationen
Enrique Jardiel Poncela
ordlekar
homonymer
Abstract: I detta arbete analyseras översättningar av ordlekar i skönlitteratur, och fokus ligger på Enrique Jardiel Poncelas roman Amor se escribe sin hache, publicerad 1929. Studien är indelad i tre analysdelar, varav den första delen behandlar neologismer, associationer, zeugman och likheter mellan ordklasser, den andra visar tendenser i översättningar av homonymer, medan den tredje och sista tar upp svårigheten med att översätta ett kapitel som i sig är en enda lång ordlek och som dessutom är myc... more
Description: Självständigt arbete, 15 högskolepoäng Översättarutbildning 2, ÖU2200, Masterutbildning VT 2011 Handledare: Ingmar Söhrman Examinator: Iah Hansén
URI: http://hdl.handle.net/2077/27915
Appears in Collections:Masteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011