GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Bibliografier >

Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862 : under titlar, som antyda författningarnes föremål, med iakttagande af alfabetisk och kronologisk ordning, samt med återgifvande af de officiela författningsrubrikerna


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27895

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27895_1.pdf43021KbAdobe PDF
View/Open
Title: Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862 : under titlar, som antyda författningarnes föremål, med iakttagande af alfabetisk och kronologisk ordning, samt med återgifvande af de officiela författningsrubrikerna
Authors: Quiding, Nils Herman
Issue Date: 1865
Publication type: book
Publisher: Norstedt
Description: Förprickad (=beståndsuppgifter för GUB)
URI: http://hdl.handle.net/2077/27895
Appears in Collections:Bibliografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011