GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
UGU-samling >
Rapporter / UGU-samling >

Den sociala selektionen till gymnasiestadiet : en jämförelse mellan fyra årskullar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27869

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27869_1.pdfRapporten3203KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den sociala selektionen till gymnasiestadiet : en jämförelse mellan fyra årskullar
Other Titles: Socioeconomic aspects of the selection process in upper secondary education in Sweden : a comparison of four age cohorts
Authors: Härnqvist, Kjell
Svensson, Allan
Issue Date: 1980
Extent: 87 s.
Publication type: report
Publisher: Liber Förlag
Series/Report no.: Statens offentliga utredningar
1980:30
Abstract: Gymnasieutredningen har uppdragit åt professorerna Kjell Härnqvist och Allan Svensson vid universitetet i Göteborg att utarbeta en forskningsrapport om den sociala selektionen vid övergången till gymnasiestadiet. Gymnasieutredningen överlämnar härmed rapporten (SOU 1980:30) Den sociala selektionen till gymnasiestadiet. En jämförelse mellan fyra årskullar. Författarna svarar för innehållet i rapporten. Den ingår i det underlag på vilket gymnasieutredningen grundar sina överväganden och kommande förslag.
URI: http://hdl.handle.net/2077/27869
Appears in Collections:Rapporter / UGU-samling

 

 

© Göteborgs universitet 2011