GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
UGU-samling >
Rapporter / UGU-samling >

Orsaker till studieavbrott och linjebyten i gymnasieskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27867

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27867_1.pdfRapporten3599KbAdobe PDF
View/Open
Title: Orsaker till studieavbrott och linjebyten i gymnasieskolan
Authors: Reuterberg, Sven-Eric
Issue Date: 1986
Extent: 103 s.
Publication type: report
Organization: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik
Series/Report no.: Publikationer från Institutionen för pedagogik
1986:17
Abstract: Undersökningens syfte är att belysa vilken inverkan studieavbrott och linjebyten får på den sociala och könsmässiga selektionen under gymnasietiden samt huruvida orsakerna till dessa varierar med social bakgrund och kön. Till grund för undersökningen ligger ett riksrepresentativt urval av de 16-åringar som lämnade grundskolan 1979. Såväl övergång till gymnasieskolan som val av utbildning inom denna är klart relaterad till individernas sociala bakgrund. Individer från högre socialgrupper går oft... more
ISSN: 0282-2180
URI: http://hdl.handle.net/2077/27867
Appears in Collections:Rapporter / UGU-samling

 

 

© Göteborgs universitet 2011