GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-) >

Aktörer, ansvar och rättigheter i en kursplan för blivande svensklärare Styrdokument inom högskolan ur ett textforskningsperspektiv med språkvetenskaplig grund


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27845

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27845_1.pdf779KbAdobe PDF
View/Open
Title: Aktörer, ansvar och rättigheter i en kursplan för blivande svensklärare Styrdokument inom högskolan ur ett textforskningsperspektiv med språkvetenskaplig grund
Other Titles: Persons involved, responsibilities and rights in a university-level syllabus for future teachers of Swedish. A linguistically based textual analysis of steering documents in higher education
Authors: Landqvist, Hans
Issue Date: 10-Oct-2011
Extent: 107
Publication type: report
Series/Report no.: 01
Keywords: textanalys
styrdokument
svensklärarutbildning
sociosemiotisk modell
kontext
strukturer
stilanalys
genreanalys
Abstract: Det primära syftet för denna fallstudie är att identifiera, beskriva och försöka förklara några av de utmärkande egenskaperna hos (sub)genren ’kursplan inom högskolan’, vilken ingår i den övergripande genren ’styrdokument’. Därför genomförs, redovisas och diskuteras en analys av en kursplan, vilken avser den första terminens studier för blivande lärare i svenska för de senare åren i grundskolan och i gymnasieskolan. Centralt för studien är vilket ansvar och vilka rättigheter som olika aktör... more
ISSN: 1401-5919
URI: http://hdl.handle.net/2077/27845
Appears in Collections:GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011