GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Kandidatuppsatser / Institutionen för Kulturvård >

Traditionella åländska verandafönster. Konstruktion och tillvägagångssätt vid tillverkning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27834

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27834_1.pdf14482KbAdobe PDF
View/Open
Title: Traditionella åländska verandafönster. Konstruktion och tillvägagångssätt vid tillverkning
Authors: Nieland, Arne
Issue Date: 6-Oct-2011
Degree: Student essay
Keywords: Fönster
Fönstertillverkning
Spröjsade fönster
Fönsterspröjs
Verandor
Åland
Bygghantverk
Handverktyg
Abstract: Denna uppsats handlar om rikt spröjsade verandafönster på Åland. Uppsatsen fokuserar på traditionella verandafönsters konstruktion med tanke på spröjsmötenas utseende och tillvägagångssätt vid tillverkning av verandafönster med handverktyg. Detta arbete innehåller ett antal olika kapitel. I litteraturundersökningen redovisas vad som finns beskrivet om ”svåra” spröjsmöten i fönster och tillvägagångssätt vid tillverkning. I intervjukapitlet redovisas intervjuresultatet från intervjuer med tre ... more
Description: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 27 hp, 2011
URI: http://hdl.handle.net/2077/27834
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för Kulturvård

 

 

© Göteborgs universitet 2011