GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Magisteruppsatser >

Utvärdering av svenska HINT-listor på normalhörande barn i åldrarna 6-11 år


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27784

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27784_1.pdfMagisteruppsats172KbAdobe PDF
View/Open
Title: Utvärdering av svenska HINT-listor på normalhörande barn i åldrarna 6-11 år
Other Titles: Evaluation of the Swedish HINT on normal-hearing children in the age 6-11 year
Authors: Hjertman, Heléne
Issue Date: 4-Oct-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
Keywords: HINT-C
barnaudiometri
talaudiometri
tallistor
speach material
children´s audiometry
Abstract: A Swedish version of the Hearing in Noise Test (HINT) has earlier been developed to assess the ability to recognize speech in noise. The aim of this study was to see if the same test could be used on children and to validate the test. Also to see if all sentences could be used or if some had to be excluded and if there was any difference in the performance between boys and girls. Signal to noise ratio (SNR) for 50 % correctly repeated sentences were measured in 42 (18 boys, 24 girls) nativ... more
Description: En svensk version av HINT (Hearing In Noise Test) har tidigare tagits fram för att fastställa förmågan att höra i tal i brus. Målet med den här studien var att se om testet kunde användas till barn och validera det. Vilka av meningarna gick att använda, skulle några utgå och var det någon skillnad mellan pojkars och flickors resultat? Signalbrusförhållande för 50 % rätt uppfattade meningar mättes på 42 barn (18 pojkar, 24 flickor) med svenska som första språk, i åldrarna 6-11 år, för att fastställa medelvärdena i de olika åldersgrupperna och att jämföra resultaten i varje grupp och med en vuxengrupps resultat och validera ett normalmaterial för svenska HINT. Statistisk analys indikerar att signalbrusförhållandet minskar med ålder och närmar sig vuxenvärden hos barn över 8 år. Ingen signifikant inlärningseffekt hittades. Det var 20 meningar som avvek. Pojkars och flickors resultat blev lika. Studien resultat visar att det fungerar att använda HINT listorna på normalhörande barn från sex års ålder, men precis som tidigare forskning visat presterar de äldre barnen bättre resultat än de yngre barnen, och inom grupperna skiljer sig mycket, speciellt bland de allra yngsta.
URI: http://hdl.handle.net/2077/27784
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011