GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Skolmatematiskt arkiv (SMA) >
Böcker / Skolmatematiskt arkiv SMA >

Bidrag till kännedom om undervisningen i Sverige under 1800-talet (i Redogörelse för Stockholms samgymnasium


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27319

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27319_1.pdf1309KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bidrag till kännedom om undervisningen i Sverige under 1800-talet (i Redogörelse för Stockholms samgymnasium
Authors: Göransson, Edvard
Hahr, O. G. A.
Lindquist, J. M.
Issue Date: 1905
Publication type: book
Organization: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
URI: http://hdl.handle.net/2077/27319
Appears in Collections:Böcker / Skolmatematiskt arkiv SMA

 

 

© Göteborgs universitet 2011