GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Conferences / Konferenser >
langue.doc >

Det sammansatta reklamspråket


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Korpus_E_2003.pdf114KbAdobe PDF
View/Open
Title: Det sammansatta reklamspråket
Authors: Korpus, Einar
Issue Date: Nov-2003
Extent: 42907 bytes
Abstract: Av någon anledning saknas än så länge en grundlig undersökning av modernt svenskt reklamspråk. Den senaste avhandlingen i ämnet kom för snart 30 år sedan, och i den behandlas material från 50- och 60-talen (Pettersson 1974). Det borde vara intressant att undersöka ett modernare reklamspråksmaterial. Detta föredrag utgör inget försök i den riktningen, utan vill identifiera ett enda drag som kanske är utmärkande, om än inte unikt, för svenskt reklamspråk. Detta drag återfinns på ordbildningsnivå o... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/27
Appears in Collections:langue.doc

 

 

© Göteborgs universitet 2011