GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer >
Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria (SILL) >
Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria (SILL) 3 >

Att läsa språkliga landskap. Några teoretiska utgångspunkter och kritiska kommentarer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26843

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26843_1.pdfMain article963KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att läsa språkliga landskap. Några teoretiska utgångspunkter och kritiska kommentarer
Authors: Järlehed, Johan
Editors: Ahlstedt, Eva
Issue Date: 15-Sep-2011
Extent: 30 sid.
Publication type: article, other scientific
Publisher: Institutionen för språk och litteratur, Göteborgs universitet
Organization: Institutionen för språk och litteratur, Göteborgs universitet
Citation: Studia interdisciplinaria, linguistica et litteraria 3
Series/Report no.: Studia interdisciplinaria, linguistica et litteraria
3
Keywords: Språkliga och semiotiska landskap, landskap som text, landskapande som praktik, representation, multimodalitet, helhet/del, baskiskhet
URI: http://hdl.handle.net/2077/26843
Appears in Collections:Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria (SILL) 3

 

 

© Göteborgs universitet 2011