GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >
Master theses >

Aspekter att beakta vid byte av affärssystem


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26732

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26732_1.pdf1684KbAdobe PDF
View/Open
Title: Aspekter att beakta vid byte av affärssystem
Authors: Engelbrektsson, Gunilla
Kling, Jonas
Issue Date: 8-Sep-2011
Degree: Master theses
Series/Report no.: Report/Department of Applied Information Technology
2011:060
Abstract: Byte av ett affärssystem är ofta en stor och ibland traumatisk händelse i ett företag. Affärssystemet är alltid en väsentlig del av applikationsportföljen och ett utbyte kan innebära att stora problem uppstår i företagets övriga applikationsportfölj och tekniska infrastruktur. Det kan också innebära väsentliga förändringar för olika intressenter, inom och utom företaget. Användarna kan uppleva att deras arbetsmiljö förändras i väsentlig omfattning vilket ibland kan medföra inskränkningar i möjl... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26732
Appears in Collections:Master theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011