GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Affärssystem som molntjänst - En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26685

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26685_1.pdf897KbAdobe PDF
View/Open
Title: Affärssystem som molntjänst - En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst
Authors: Ollesdotter, Charlotta
Issue Date: 7-Sep-2011
Degree: Kandidatuppsats
Bachelor thesis
Series/Report no.: Report/Department of Applied Information Technology
2011: 054
Keywords: Affärssystem
molntjänst
molntjänster
SaaS
Cloud Computing
Outsourcing
Molnbaserade affärssystem
affärssystem som molntjänst
Abstract: Studien beskriver de för- och nackdelar som företag upplever med affärssystem som molntjänst. De avgränsningar som gjorts är dels att jag valt att endast använda tre företag, dels att jag haft som krav att endast använda företag som har ett heltäckande affärssystem som molntjänst. Jag har använt mig av en kvalitativ metod genom att göra en fallstudie där jag intervjuat fyra personer på tre olika företag. Syftet med intervjuerna var att få en god inblick i vad de tycker att affärssystem som molnt... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26685
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011