GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Högskoleexamen >

Listragning i lerbruk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26661

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26661_1.pdf15089KbAdobe PDF
View/Open
Title: Listragning i lerbruk
Authors: Sagemark, Johan
Issue Date: 2-Sep-2011
Degree: Student essay
Keywords: Listdragning
Lerbruk
Abstract: En undersökning rörande listdragning i lerbruk har utförts. Tre olika lerbruk utvärderades på testytor. Resultaten visade att alla tre bruken gav lister med skarpa linjer och släta ytor. Ett av bruken valdes sedan ut till listdragning på en uppmurad rörspis. Följande examensarbete innehåller bakgrund, en beskrivning av arbetet som utförts samt en sektion om resultat, ställningstaganden och diskussion.
Description: Uppsats för avläggande av högskoleexamen i Kulturvård, Bygghantverk,7,5 hp, 2011.
URI: http://hdl.handle.net/2077/26661
Appears in Collections:Högskoleexamen

 

 

© Göteborgs universitet 2011